22-05-2015

Pierwsze przyznane odznaki dla nowych Questowiczów w 2015 r.

Jest nam niezmiernie miło podzielić się z Państwem informacją o przyznaniu w tym roku pierwszej odznaki w stopniu: POSZUKIWACZ – przyznanej w ramach projektu QUIZ. Na terenie Gminy Łask powstał nowy Quest autorstwa Magdaleny Binkowskiej pt. „Śladami rodu Łaskich po Parku Miejskim”, którego opiekunem jest Punkt Informacji Turystycznej oraz Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego […]
22-05-2015

Pierwsze przyznane odznaki dla nowych Questowiczów w 2015 r.

Jest nam niezmiernie miło podzielić się z Państwem informacją o przyznaniu w tym roku pierwszej odznaki w stopniu: POSZUKIWACZ – przyznanej w ramach projektu QUIZ. Na terenie Gminy Łask powstał nowy Quest autorstwa Magdaleny Binkowskiej pt. „Śladami rodu Łaskich po Parku Miejskim”, którego opiekunem jest Punkt Informacji Turystycznej oraz Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego […]
22-05-2015

Pierwsze przyznane odznaki dla nowych Questowiczów w 2015 r.

Jest nam niezmiernie miło podzielić się z Państwem informacją o przyznaniu w tym roku pierwszej odznaki w stopniu: POSZUKIWACZ – przyznanej w ramach projektu QUIZ. Na terenie Gminy Łask powstał nowy Quest autorstwa Magdaleny Binkowskiej pt. „Śladami rodu Łaskich po Parku Miejskim”, którego opiekunem jest Punkt Informacji Turystycznej oraz Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego […]
Wydrukuj

Tajemnice zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gostkowie (Wartkowice)

2-08-2013

W czerwcu rozpoczął się cykl spotkań edukacyjnych z metodologii questingu w ramach projektu współpracy trzech Lokalnych Grup Działania z terenu województwa łódzkiego, pt. „QUESTING umożliwi innowacyjne zwiedzanie”. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 5. czerwca w Zespole Szkół w Wartkowicach na terenie działania LGD Fundacji PRYM.

Wartkowice_1

Grupa młodzieży pod kierownictwem nauczyciela, pani Urszuli Jabłońskiej-Mruk i bacznym okiem trenera questingu Krzysztofa Florysa z Fundacji MiLA, dyskutowała o pomysłach na tematykę i trasę questu. Poddano weryfikacji wstępne pomysły na tematykę wyprawy, które grupa wypisała po pierwszym spotkaniu w Parzęczewie oraz po odwiedzeniu questów w Bałtowie. Potencjalnymi tematami były:

  1. Miejsca pamięci narodowej
  2. Przyroda
  3. Historia
  4. Architektura sakralna.

Po weryfikacji w terenie wybranych elementów z poszczególnych tematów, zdecydowano, iż quest będzie opisywał bliskie okolice zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gostkowie. W queście znajdzie się m.in. historia pałacu – obecnej siedziby Urzędu Gminy, zagadki dotyczące gatunków drzew z parku, czy też miejscowe legendy. Będą tam także ciekawostki dotyczące np. spotkania  Pani Walewskiej z Napoleonem. Ustalono trasę questu. Wybrano także dość oryginalne miejsce na schowanie skarbu wyprawy…

Wartkowice

Obecnie trwa przygotowywanie wierszowanych wskazówek i zagadek questu, oraz rysunków.